Utrilvu.cz již není. Místo toho zkuste utrilvu.webnode.cz.

Lázeňské terapie včera a dnes

Termínem "Spa procedury" nebo "Spa terapie" v současnosti označujeme širokou škálu léčebných procedur, známých již z raných dob a starodávných kultur Asie nebo starého Říma. Tehdy byla koupelní léčba a procedury dostupné pouze pro krále a vládce. A ti si bahenní koupele, saunu nebo horkou lázeň velice rádi dopřáli, zejména po návratu z válek a bojišť po celém světě.
Celosvětový rozkvět lázeňství je patrný zejména ve druhé polovině 20. století. První a druhou světovou válkou zmítané obyvatelstvo nutně potřebovalo regeneraci těla i ducha a koupele jim tuto možnost mohli dopřát. Lázně v mnoha zemích (Čechy a Slovensko nevyjímaje) se staly místy pro zlepšení celkové pohody, jak fyzické, tak psychické. Věhlas mnoha zařízení byl docílen zejména díky profesionálním službám, které tyto zařízení poskytovali již od svích počátků.

Spa terapie - moderní pojetí

V moderním slova smyslu se lázeňská terapie a procedury chápou jako koncept, který kombinuje zdraví, relaxaci a krásu. V plné míře je zde uplatňován holistický přístup zdravého života, vyvažování stavu mysle a těla, omlazování emocí a důraz na harmonickou existenci. Procedury jsou mnohokrát kombinací saunování, masáží různých částí těla a tváře a alternativních metod, jako jsou bylinky a oleje pro masáž svalů a kloubů.

Co můžou moderní lázně nabídnout?

Různé formy koupelní terapie si můžete dopřát v centru města, v nákupních centrech, na letištích, luxusních výletních lodích nebo v hotelích. Jejich součástí bývá také vzdělávání a informování o zdravé výživě nebo prospěšných tělesných aktivitách. Rostoucí popularitou se můžou pochlubit Eco spa - zařízení budovaná a provozovaná s maximálním ohledem na životní prostředí. Zajímavý a prospěšný ale může být také pobyt v ayurvedských lázních, zejména díky kombinaci s meditacemi a jógou.

sponzor moderních lázní Ceskecasino